Ett företag med erfarenhet​

Gardinfabriken är en del av den tradition av textilindustri som funnits i Borås och Sjuhärad sedan 1800-talet. Fabriken är belägen i Tranemo kommun ca 3 mil söder om Borås.

Gardiner sedan 1957

AB Limmareds Gardinfabriken startade sin verksamhet år 1957 i Limmared, Tranemo Kommun i Västergötland. Företaget är en avknoppning från Kinnasand textilproduktion då man ville frigöra sin gardinsömnad från verksamheten. 1967 bygger företaget en egen fastighet i Limmared, då man ser ett utökat behov av lönsömnad för fler gardintillverkare. Det öppnas även en butik.

Verksamheten byter inriktning

1995 koncentrerar sig verksamheten på mer samarbete med inredningsföretag för mer gemensam bearbetning mot offentlig miljö. Butiken stängs ner för att istället ge utrymme åt mer produktionsyta. Fler säljare och inredningsmontörer anställs. Flera produkter förs in som inredningskoncept, bland annat solskydd och mörkläggningssystem. Företaget byter namn och logga till Gardinfabriken AB (GF).

Vi växer och ser ljust på framtiden

Sedan dess har verksamheten vuxit och år 2006 gjordes stora investeringar i verksamheten. Företaget flyttade till en större, nyrenoverad produktionsfastighet som man än idag äger och är verksam i. Under 2006 gjordes även stora investeringar på maskiner som används vid produktion.

Idag har Gardinfabriken 18 anställda. Med den starka tillväxt företaget haft de senaste åren räknar man med att rekrytera både säljare sömmerskor samt inredningsmontörer inom de närmsta åren. Man ser även en trend där fler företag vänder sig till Gardinfabriken för att samarbeta och ta del av företagets koncept.